Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 79 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 79 bài xích 142 Vở bài xích tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết tiếp vào địa điểm chấm

1. Viết tiếp vào vị trí chấm :

a. 75,82 gọi là : …………………………………………

75,82 có ……. Chục, ……. đơn vị ; ……. Phần rưỡi, ……. Phần trăm, …….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 79

b. 9,345 đọc là : …………………………………………..

9,345 bao gồm ……. đơn vị chức năng ; …….. Phần mười, …….. Phần trăm, ……… phần nghìn.

2. Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu) :

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị chức năng ; tám phần mười, tư phần trăm.

51,84

Một trăm linh hai đơn vị ; sáu phần mười, cha phần trăm, chín phần nghìn.

 

Bảy đơn vị chức năng ; hai phần trăm, năm phần nghìn.

 

Không đơn vị chức năng ; một phần trăm.

 

3. Viết bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

a. (2 over 10 = 0,2)

(5 over 10) = ………

(79 over 100) = ………

(68 over 100) = ………

b. (1 over 10) = ………

(64 over 10) = ………

(3 over 100) = ………

(295 over 100) = ………

c. (132 over 1000) = ………

(235 over 100) = ………

(487 over 1000) = ………

d. (3 over 5) = ………

(11 over 4) = ………

4. Điền vệt “ > ; Quảng cáo

5. Khoanh vào số bé xíu nhất trong những số thập phân sau :

4,7 ; 12,9 ; 2,5 ; 5,2 ; 12,6.

*

1.

a. 75,82 gọi là : bảy mươi lăm phẩy tám mươi hai.

75,82 gồm : 7 chục, 5 solo vị; 8 phần mười, 2 phần trăm.

b. 9,345 gọi là : chín phẩy tía trăm tứ mươi lăm

9,345 bao gồm : 9 đơn vị; tía phần mười, tư phần trăm, năm phần nghìn.

2.

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị chức năng ; tám phần mười, tư phần trăm.

51,84

Một trăm linh hai đơn vị chức năng ; sáu phần mười, cha phần trăm, chín phần nghìn.

102,639

Bảy đơn vị ; nhị phần trăm, năm phần nghìn.

Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Mùng 8 Tháng 3, Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày 8/3

7,025

Không đơn vị chức năng ; một phần trăm.

0,01

3.

a.

(eqalign và 2 over 10 = 0,2 cr và 5 over 10 = 0,5 cr và 79 over 100 = 0,79 cr & 68 over 100 = 0,68 cr )

b.

(eqalign và 1 over 10 = 0,1 cr & 64 over 10 = 6,4 cr và 3 over 100 = 0,03 cr & 295 over 100 = 2,95 cr )

c.

(eqalign & 132 over 1000 = 0,132 cr & 235 over 100 = 2,35 cr & 487 over 1000 = 4,087 cr )