Giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 81, 82 tập 2 đúng mực nhất: Ôn tập đo độ lâu năm và trọng lượng hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải những dạng bài xích tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 82


Giải Toán lớp 5 vở bài xích tập tập 2 trang 81, 82: Ôn tập đo độ dài cùng khối lượng bao gồm đáp án hướng dẫn giải cụ thể tương ứng cùng với từng bài xích tập. Lời giải bài xích tập Toán 5 này để giúp các em học viên ôn tập lại những kiến thức bao gồm trong sách giáo khoa. Dưới đây mời những em cùng tìm hiểu thêm lời giải đưa ra tiết.

Giải bài bác 1 trang 81 vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 2

a. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm theo mẫu mã sau:


Lớn rộng ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé rộng ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

 

 

 

1 kg

= 10hg

= 0,1 yến

 

 

 


c. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

Trong bảng đơn vị chức năng đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị bự gấp …………. Lần đối chọi vị bé nhiều hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé xíu bằng …………. đối chọi vị to hơn tiếp liền.

Hướng dẫn giải

Dựa vào kim chỉ nan về các đơn vị đo độ dài cùng đo trọng lượng đã học tập để xong xuôi bảng đang cho.

Đáp án

a.


 

Lớn rộng mét

 

Mét

 

Bé rộng mét

 

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

= 10hm

1hm

= 10dm

=0,1km

1dam

= 10m

= 0,1 hm

1m

= 10dm

= 0,1 dam

1dm

= 10cm

= 0,1m

1cm

= 10mm

= 0,1dm

1mm

= 0,1cm


Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé rộng ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn

= 10 tạ

 

 

1 tạ

= 10 yến

= 0,1 tấn

1 yến

= 10 kg

= 0,1 tạ

1 kg

= 10hg

= 0,1 yến

1hg

= 10 dag

= 0,1 kg

1dag

= 10 g

= 0,1 hg

1g

= 0,1 dag


c.

Trong bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng) :

- Đơn vị phệ gấp 10 lần đối kháng vị nhỏ thêm hơn tiếp liền.

- Đơn vị nhỏ xíu bằng 1/10 đơn vị to hơn tiếp liền.

Giải bài 2 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 2 trang 82

a. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

1km = …………. Hm

1m = …………. Dm

1kg = …………. Hg

1 tấn = …………. Tạ

1km = …………. Dam

1m = …………. Cm

1kg = …………. Dag

1 tấn = …………. Yến

1km = …………. M

1m = …………. Mm

1kg = …………. G

1 tấn = …………. Kg

b. Viết (theo mẫu) :

1m = 1/10 dam = 0,1dam

1m = …………. Hm = …………. Hm

1m = …………. Km = …………. Km

1kg = 1/10 yến = 0,1 yến

1kg = …………. Tạ = …………. Tạ

1kg = …………. Tấn = …………. Tấn

Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm hoặc cân nặng để tra cứu mối tương tác giữa các đơn vị đo.

Đáp án

a.

1km = 10hm

1km = 100dam

1km = 1000m

1m = 10dm

1m = 100cm

1m = 1000mm

1kg = 10hg

1kg = 100dag

1kg = 1000g

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 100 yến

1 tấn = 1000kg

b.

1m = 1/10 dam = 0,1dam

1m = 1/100 hm = 0,01 hm

1m = 1/1000 km = 0,001 km

1kg = 1/10 yến = 0,1 yến

1kg = 1/100 tạ = 0,01 tạ

1kg = 1/1000 tấn = 0,001 tấn

Giải bài xích 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 82 tập 2

Viết số hoặc đơn vị chức năng đo thích hợp vào khu vực chấm (theo mẫu) :

a. 8472m = 8km 472m = 8,472km

3956m = …………. Km …………. M = …,………. Km

5086m = …………. Km …………. M = …,………. Km

2007m = 2,007km

605m = 0,605……..

b. 73dm = …………. M …………. Dm = …,………. M

267cm = …………. M …………. Cm = …,………. M

805cm = …………. M …………. Centimet = …,………. M

1038mm = 10,38….

591mm = 0,591….

c. 4362g = …………. Kilogam …………. G = …,………. Kg

3024g = …………. Kg …………. G = ……,……. Kg

2002g = 2,002……

d. 5728kg = …………. Tấn …………. Kilogam = …,………. Tấn

6094kg = …………. Tấn …………. Kg = …,………. Tấn

2 tấn 7 kilogam = 2,007…

0,025 tấn = 2,5….

Hướng dẫn giải

- nhờ vào bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm hoặc cân nặng để search mối tương tác giữa những đơn vị đo.

- Quan ngay cạnh ví dụ chủng loại rồi làm giống như với những câu còn lại.

Đáp án

a.

8472m = 8km 472m = 8,472km

2007m = 2,007km

3956m = 3km 956m = 3,956km

605m = 0,605km

5086m = 5km 86m = 5,086km

b.

73dm = 7m 3dm = 7,3m

1038mm = 10,38dm

267cm = 2m 67cm = 2,67m

591 milimet = 0,591m

c.

4362g = 4kg 362g = 4,362kg

2002g = 2,002kg

3024g = 3kg 24g = 3,024kg

d.

5728kg = 5 tấn 728 kg = 5,728 tấn

2 tấn 7kg = 2,007 tấn

6094 kg = 6 tấn 94kg = 6,094 tấn

0,025 tấn = 2,5 yến.

Xem thêm: Top 10 Dẫn Chứng Tình Yêu Thương Con Người, Nghị Luận Xã Hội

CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài xích giải Toán lớp 5 vở bài xích tập Tập 2 trang 81, 82: Ôn tập đo độ nhiều năm và khối lượng file word và pdf trọn vẹn miễn chi phí từ bọn chúng tôi.