Giải sách bài bác tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và ví dụ bài bài 96: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 1,12,13. Thông qua bài học tập này, những em học tập sinh, những bậc bố mẹ sẽ cầm cố được cách làm bài xích tập nhanh lẹ và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 11 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

18cm

40,4dm

1,5m

Chu vi

 

 

 

hướng dẫn:

chu vi hình tròn = bán kính x 2 x 3,14

Chu vi hình tròn (1) : C = r ⨯ 2 ⨯ 3,14

= 18 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 113,04cm

Chu vi hình tròn trụ (2) : C = 40,4 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 253,712dm

Chu vi hình tròn (3) : C = 1,5 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 9,42m

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

18cm

40,4dm

1,5m

Chu vi

113,04cm

253,712dm

9,42m

Bài tập 2: Trang 12 vở bt toán 5 tập 2

a. Chu vi của một hình trụ là 6,28m. Tính 2 lần bán kính của hình tròn trụ đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 11 tập 2

b. Chu vi của một hình tròn là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn trụ đó.

hướng dẫn:

đường kính của hình trụ = chu vi : 3,14

bán kính của hình tròn trụ = chu vi : 2 : 3,14

=> Giải:

a. Đường kính của hình tròn là :

d = C : 3,14 = 6,28 : 3,14 = 2(m)

b.

cách 1:

Đường kính của hình trụ là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình trụ là :

60 : 2 = 30 (cm)

cách 2:

Bán kính của hình tròn là :

r = C : 2 : 3,14= 188,4 : 2 : 3,14 = 30(cm)

Đáp số : a. 1m ; b. 30cm

Bài tập 3: Trang 12 vở bt toán 5 tập 2

Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,8m.

Xem thêm: Giới Từ Mệnh Đề Quan Hệ - Mệnh Đề Quan Hệ: Relative Clause

a. Tính chu vi của bánh xe đó.

b. Ô tô này sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

hướng dẫn:

chu vi bánh xe cộ = đường kính x 3,14

quãng con đường = chu vi x số vòng

=> Giải:

a. Chu vi bánh xe là :

0,8 ⨯ 3,14 = 2,512 (m)

b. Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe cộ lăn 10, 200, 1000 vòng trên mặt đất là :