Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 30, 31 tập 2: Thể tích của một hình, cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ cách thức giải những dạng bài bác tập vào vở bài xích tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 30


Giải Toán lớp 5 vở bài bác tập tập 2 trang 30, 31: Thể tích của một hình bao hàm đáp án hướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài bác tập Toán 5 này để giúp các em học viên ôn tập lại những kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời những em cùng xem thêm lời giải chi tiết.

Giải bài bác 1 trang 30 vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 2

Cho nhì hình A cùng B như hình bên dưới đây:

Hình A có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình nào hoàn toàn có thể tích mập hơn?

Phương pháp giải:

Quan cạnh bên hình vẽ để tính số hình lập phương bé dại của từng hình. Hình nào có không ít hình lập phương nhỏ dại hơn thì hoàn toàn có thể tích to hơn.

Đáp án

Hướng dẫn

Số hình lập phương nhỏ ở hình A là:

4 ⨯ 3 ⨯ 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là:

1 ⨯ 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương nhỏ tuổi ở hình B là:

5 ⨯ 4 ⨯ 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là:

1 ⨯ 40 = 40 (cm3)

Hình A gồm 36 hình lập phương nhỏ.

Hình B bao gồm 40 hình lập phương nhỏ

Hình B rất có thể tích to hơn hình A

Giải bài xích 2 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 2 trang 31

Viết tiếp vào vị trí trống mang lại thích hợp:

a. Hình hộp chữ nhật C gồm ………. Hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D có ………… hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D ……………… thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ dại của từng hình. Hình nào có tương đối nhiều hình lập phương bé dại hơn thì rất có thể tích bự hơn.

Đáp án

a. Hình hộp chữ nhật C tất cả 24 hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D lớn hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Giải bài xích 3 Toán lớp 5 vở bài bác tập trang 31 tập 2

Một hình lập phương được tạo do 8 cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm với một hình lập phương không giống được tạo bởi 27 gỗ khối hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi rất có thể xếp tất cả các gỗ khối của nhị hình lập phương bên trên thành một hình lập phương new không?

Phương pháp giải:

Tìm tổng số cục gỗ của nhị hình lập phương, ta đưa sử là N. Nếu tất cả số tự nhiên a sao cho a × a × a = N thì ta rất có thể xếp được hình lập phương mới bao gồm độ lâu năm cạnh là a.

Đáp án

Hướng dẫn

+ Hình lập phương tạo vị 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo vày 27 khối gỗ tất cả cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo vị 8 + 27 = 35 khối gỗ tất cả cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý do 5 hoặc 7 gỗ khối không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Vì thế không thể xếp tất cả các gỗ khối của nhì hình lập phương bên trên thành một hình lập phương.

Xem thêm: Toán 6 Tập 2 Bài 6 So Sánh Phân Số, Giải Toán 6 Bài 6: So Sánh Phân Số

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để tải bài bác giải Toán lớp 5 vở bài bác tập tập 2 trang 30, 31: Thể tích của một hình tệp tin word và pdf hoàn toàn miễn phí tổn từ chúng tôi.