a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = .................)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = .................)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = .................)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = .................)

3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 40

năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết người mẹ hơn con 28 tuổi.

4. biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một làng là 6ha. Hỏi diện tích s trồng nhãn của buôn bản đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết những phân số sau theo thiết bị tự từ to đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

Bài giải

a) (23 over 25 > 12 over 25 > 9 over 25 > 7 over 25 > 4 over 25)

b) (7 over 8 > 7 over 9 > 7 over 10 > 7 over 11 > 7 over 15)

c) MSC: 18

nên : (2 over 3 = 12 over 18;,,,,,,,,,,5 over 6 = 15 over 18;,,,,,,,,7 over 9 = 14 over 18;,,,,,,,,,5 over 18)

Vậy (5 over 6 > 7 over 9 > 2 over 3 > 5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = 4 + 6 + 5 over 16 = 15 over 16)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = 18 over 30 - 10 over 30 - 5 over 30 = 18 - 10 - 5 over 30 = 1 over 10)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = 4 imes 5 imes 7 over 7 imes 8 imes 12 = 5 over 12 imes 2 = 5 over 24)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = 25 over 28 imes 14 over 15 imes 6 over 7 = 25 imes 14 imes 6 over 28 imes 15 imes 7 = 5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3 over 14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7 = 5 over 7)

3.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bông Hồng Tặng Cô Cho Em Mùa Xuân, Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân

 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi nhỏ là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi chị em là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: người mẹ 42 tuổi, bé 14 tuổi

4. Biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một thôn là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bởi bao nhiêu mét vuông?