Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 65, 66 tập 2: rèn luyện Quãng đường, cung ứng các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ phương thức giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 65 tập 2


Giải Toán lớp 5 vở bài bác tập tập 2 trang 65, 66: luyện tập Quãng đường bao hàm đáp ánhướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài xích tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức bao gồm trong vở bài bác tập. Dưới đây mời các em cùng tham khảo lời giải bỏ ra tiết.

Giải bài xích 1 trang 65 vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 2

Tính quãng con đường rồi viết vào ô trống:


v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

 giờ

90 phút

s (km)

 

 

 

 


Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời gian sang dạng phân số hoặc số thập phân có đơn vị đo là giờ.

- hy vọng tính quãng đường ta lấy gia tốc nhân cùng với thời gian: s = v × t.

Lưu ý: đơn vị đo của những đại lượng phải tương xứng với nhau, ví dụ tốc độ có đơn vị km/giờ, thời gian có đơn vị chức năng giờ thì quãng đường có đơn vị đo là km ...

Đáp án

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ nhất:

s = v ⨯ t = 54 ⨯ 2,5 = 135km

Quãng con đường của ô trống vật dụng hai:

s = 12,6 ⨯ 1,25 = 15,75km

 giờ = 1,75 giờ

Quãng mặt đường của ô trống vật dụng ba:

s = 44 ⨯ 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng con đường của ô trống vật dụng tư:

s = 82,5 ⨯ 1,5 = 123,75km


v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

 giờ

90 phút

s (km)

135km

15,75km

77km

123,75km


Giải bài xích 2 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 2 trang 65

Một người đi xe đồ vật từ nhà lúc 7 giờ đồng hồ 42 phút, đến thành phố lúc 11 giờ đồng hồ 18 phút với tốc độ 42,5 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà bạn đó mang lại thành phố.

Hướng dẫn giải

- Tính thời hạn đã đi của người đó = thời gian lúc đến thành phố – thời hạn lúc đi tự nhà.

- Đổi số đo thời hạn sang đơn vị đo là giờ.

- Tính quãng đường từ nhà bạn đó đến thành phố ta lấy gia tốc nhân với thời gian.

Tóm tắt

t: 7 giờ đồng hồ 42 phút mang đến 11 giờ đồng hồ 18 phút

v: 42,5 km/giờ

s: ? km

Bài giải

Thời gian của bạn đi xe vật dụng là:

11 giờ đồng hồ 18 phút – 7 giờ đồng hồ 42 phút = 3 giờ 36 phút

3 tiếng 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đường tín đồ đi xe trang bị đi được là:

42,5 ⨯ 3,6 = 153 (km)

Đáp số: 153km

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 65 tập 2

Một bạn đi xe đạp với vận tốc 12,6 km/giờ trong  giờ. Tính quãng đường người này đã đi được.

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng mặt đường người này đã đi được ta lấy gia tốc nhân cùng với thời gian.

Bài giải

 giờ = 2,5 giờ

Quãng đường bạn đó đi được là:

12,6 ⨯ 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số: 31,5 km

Giải bài 4 tập 2 vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 66

Một xe ngựa chiến đi với gia tốc 8,6 km/giờ từ 8 giờ đồng hồ 50 phút cho 10 giờ đồng hồ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa chiến đi được.

Hướng dẫn giải

- Tìm thời gian xe ngựa đã đi = thời gian khi đến – thời gian xuất phát.

- Đổi số đo thời hạn sang đơn vị đo là giờ.

- Tính quãng đường xe ngựa chiến đi được ta lấy vận tốc nhân cùng với thời gian.

Bài giải

Thời gian xe ngựa chiến đi là:

10 giờ đồng hồ 5 phút – 8 giờ đồng hồ 50 phút = 1 giờ đồng hồ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng mặt đường xe ngựa chiến đi được là:

8,6 ⨯ 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số: 10,75 km.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 10, Bài Tập Về Các Phép Toán Tập Hợp Lớp 10

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 65, 66: rèn luyện Quãng con đường file word cùng pdf trọn vẹn miễn giá tiền từ chúng tôi.