Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 80, 81 tập 2 chính xác nhất: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 80, 81: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 80 81

Giải bài 1 trang 80 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Viết dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu):

a. 0,4 =

1,2 = ………...

0,7 = ………...

4,25 = ………...

0,93 = ………...

5,125 = ………...

b. 1/4 = ……......

4/25 = ………..

3/5 = …………

5/8 = …………

Hướng dẫn giải

a) Dựa vào cách viết: 1/10 = 0,1 ; 1/100 = 0,01

b) Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số có mẫu số là 10;100;1000;...

Đáp án

a.

b.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 80

a. Viết dưới dạng tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,25 = 25%

0,6 = ………...

7,35 = ………...

b. Viết dưới dạng số thập phân:

35% = ………...

8% = ………...

725% = ………...

Hướng dẫn giải:

a) Để viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm ta có thể nhân số thập phân với 100 rồi viết thêm kí hiệu %% vào bên phải tích tìm được.

b) Dựa vào cách viết: 1% = 1/100 = 0,01

Đáp án

a. 0,25 = 25%

0,6 = 60%

7,35 = 735%

b. 35% = 0,35

8% = 0,08

725% = 7,25

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 80 tập 2

 Viết số đo dưới dạng số thập phân (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Viết các phân số đã cho dưới dạng phân số thập phân sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án

Giải bài 4 tập 2 vở bài tập Toán lớp 5 trang 81

a. Viết các số 6,3; 6,25; 3,97; 5,78; 6,03 theo thứ tự từ bé đến lớn:

b. Viết các số 9,32; 8,86; 10; 10,2; 8,68 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Hướng dẫn giải

So sánh các số thập phân, sau đó sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ Vuông Hình Trụ, Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ

Đáp án

a) So sánh các số đã cho ta có :

3,97 10 > 9,32 > 8,86 > 8,68

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

10,2 ; 10; 9,32; 8,86; 8,68.

Giải bài 5 vở bài tập Toán lớp 5 trang 81 tập 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm, sao cho: