Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

*

1. Đặt tính rồi tính

75 : 4 102 : 16 45 : 36

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 82

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

3. Một đội công nhân trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*

2. 

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)Quảng cáo

Đáp số: 273km

3. 

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 3 ngày là:

2,05 x 3 = 6,15 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 5 ngày là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 8 ngày là:

6,15 + 10,85 = 17 (km)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 65. Chia một số thập phân cho 10 100
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 67. Luyện tập
Mục lục môn Toán 5 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 5


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 112 vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Luyện từ và câu –...
Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ. 1. Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau . Luyện...
Lý thuyết diện tích hình tam giác, Cho hai hình tam giác bằng nhau (xem hình vẽ).
Cho hai hình tam giác bằng nhau (xem hình vẽ).. Lý thuyết diện tích hình tam giác - Diện tích hình tam giác...
Tả cảnh một cơn mưa, Trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên từ phía chân trời, những đám mây đen ùn ùn kéo đến....
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Tả cảnh một cơn mưa. Trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên từ phía chân trời,...
Chính tả – Tuần 20 trang 8 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 21.Điền vào chỗ trống r, d
Chọn bài tập 1 hoặc 2 :1.Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.. Chính tả - Tuần 20 trang 8 Vở bài...

Xem thêm: Nh4Cl Là Môi Trường Gì - Nh4Cl (Amoni Clorua) Là Gì


Câu 3 trang 55 VBT Khoa học 5: Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì?
Câu 3 trang 55 Vở bài tập Khoa học 5. Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá.. Bài 31. Chất...