2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán trang 66 lớp 3

Đàn gà có 7 con gà trống và 56 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống ?

3. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 136kg rau, ở thửa ruộng thứ hai được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất . Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ?

8

 

 

 

 

 

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

3

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

a. Sợi dây 32m dài gấp 8 lần sợi dây 4m.

b. Bao gạo 35kg nặng gấp 5 lần bao gạo 7kg.

2.

Xem thêm: Con Gái Nữ Danh Ca Sĩ Lệ Thu : Làm Dâu 2 Tháng Và 2 Cuộc Hôn Nhân Bi Kịch

Tóm tắt

*

Bài giải

Số gà mái gấp số gà trống số lần là :

56 : 7 = 8 (lần)

Đáp số : 8 lần

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số ki-lô-gam rau thu được ở thửa ruộng thứ hai là :

136 ⨯ 2 = 272 (kg)

Tổng số rau thu được ở cả hai thửa ruộng là :

136 + 272 = 408 (kg)

Đáp số : 408kg

4.

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

8

10

30

27

36

42

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

3

6

7

10

7

7

 hijadobravoda.com


Bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập cần giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải mới nhất


Bài giải mới nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: hijadobravoda.com
gmail.com