Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Zn + h2so4 => znso4 + h2s + h2o

*

Cân bởi phản ứng theo phương thức cân bởi electron

1. Zn + H2SO4 --- ZnSO4 + H2S + H2O

2. FeO + HNO3 ---- Fe(NO3)3 + N2O + H2O


*

*

1.(4Zn+5H_2SO_4 ightarrow4ZnSO_4+H_2S+4H_2O)

(4:Zn^o-2e ightarrow Zn^2+)

(1:S^6++8e ightarrow S^2-)

2.(FeO+26HNO_3 ightarrow8Feleft(NO_3 ight)_3+N_2O+13H_2O)

(1:Fe^2+-e ightarrow Fe^3+)

(1:N^5++e ightarrow N^4+)


*

Cân bởi phán ứnng oxi hoaa khử sau đây bằng phương teifnh thăng bởi ectron. Xác minh chất khử chất oxh

Mọi bạn hướng dẫn đến 4 phương pháp giúp em cùng với ạ

1:

Cu+H2SO4 ->CuSO4+SO2+H2O

2:

Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2S + H2O

3:

Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + S + H20

4 :

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

5:

Al+HNO3 -> Al(NO3)3+NO+H2O

6: fe + HNO3 -> Fe(NO3)2 + N2 + H2O


Giải giúp với. Trình bày cụ thể ạ

B1: thăng bằng phản ứng hoá học theo cách thức thăng bằng e và xác định vt những chất khi thâm nhập phản ứng

a. KOH+Cl2 -> KClO3 +KCl + H2O

b. NH3+ CuO -> N2+ Cu+ H2O

c. FeO+HNO3-> Fe(NO3)3+ NO+ H2O

d. Mg+ HNO3-> Mg( NO3)2 + NH4NO3+ H2O Bài2: dứt các chuỗi phản bội ứng sau

a. Fe-> FeCl3-> NaCl-> AgCl

b. KMnO4-> Cl2-> NaClO-> HClO

c. MnO2-> Cl2-> Br2-> I2-> NaI
Xem thêm: Photpholipit Có Chức Năng Chủ Yếu Là Gì, Photpholipit Có Chức Năng Chủ Yếu Là

Cân bởi phương trình Mg + HNO3 ----> Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O theo cách thức thăng bằng e


Câu 1: đến tổng số những loại hạt proton, notron electron vào nguyên tử của một của một yếu tắc X là 48. Biết trong yếu tắc X, tổng số các hạt có điện tích nhiều hơn số không sở hữu điện tích là 16 hạt.a.Xác định số hạt proton, notron và electron vào nguyên tử X ?b.Tính số khối của X ?c.Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của X? Nêu địa điểm của X trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kì, nhóm).d.X là kim loại, phi kim hay khí hiếmCâu 2: xác minh số oxi hóa của các nguyên tố vào hợp hóa học và ion:a.HClO;Cl2O5; KClO3 ; ClO4b.MnO2 ; Mn2O7 ; KMnO4c.SO2; SO3; H2SO4D.NO; NO2; HNO3Câu 3: Hãy viết bí quyết electron và bí quyết cấu tạo: O2; CO2; CH4; H2O; H2S; N2; NH3Câu 4: xác minh chất oxi hóa, chất khử, quy trình oxi hóa, quá trình khử với lập phương trình hóa học của những phản ứng thoái hóa khử sau theo phương thức thăng bởi electron?a.Cho MnO2 công dụng với dung dịch HCl sệt thu được MnCl2, Cl2 và H2Ob.Cho Cu công dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Cu(NO3)2, NO với H2Oc.Cho NH3 tính năng với O2 thu được N2 với H2Od.Cho Zn chức năng với hỗn hợp HNO3 nhận được Zn(NO3)2, NO2 cùng H2Oe.Cho Mg công dụng với dung dịch H2SO4 quánh thu được MgSO4, S và H2Of.Cho H2 dư công dụng với Fe2O3 nung nóng thu được Fe với CO2g.Cho Fe công dụng với dung dịch CuSO4 thu được FeSO4 và Cu